Kathleen Woodiwiss – Historische Romans.

Hou je van romantische historische romans, dan is Amerikaanse schrijfster, Kathleen Woodiwiss (of Kathleen E. Woodiwiss 1939 – 2007) de auteur waar je naar op zoek bent. Sommigen noemen haar zelfs de koningin van het genre. Hier vind je een mooi overzicht van al haar boeken.

Ikzelf was nog heel jong toen ik de boeken van Kathleen Woodiwiss ontdekte. De naam van deze schrijfster is me altijd bijgebleven omdat haar boek Shanna, het allereerste boek was dat ik ooit las. Wat uiteraard al niet niets was aangezien het boek bijna 500 pagina’s telt. Daarna heb ik zelfs nog een paar andere boeken van haar gelezen en sinds kort ben ik terug gestart met het lezen van Shanna, gewoon omdat dit mijn allereerste boek ooit was.

Vele van haar boeken zijn zowat op dezelfde manier opgebouwd. Een jonge ontembare maagdelijke schoonheid en daar tegenover een knappe vurige man. De jonge dame verkeerd meestal in de problemen zodat de man haar te hulp kan schieten. De jongedame wil niets met hem te maken hebben terwijl de man uiterst geduldig en met oneindig doorzettingsvermogen haar hart verovert. Beiden dansen rond elkaar terwijl moord, jaloezie en verraad op het toneel verschijnen. Het zwoele, sensuele tintje maakte haar boeken ontzettend populair.

De boeken lezen heel vlot, alhoewel je het soms wat op de heupen kan krijgen van het kinderachtige, koppige gedrag van de jongedame in kwestie, maar dat is zeker niet in elk boek het geval.

De boeken zijn lange tijd moeilijk te verkrijgen geweest, maar de E-books brachten hier verandering in en maakten van de gelegenheid gebruik om ook de covers te pimpen. Toch kijk ik regelmatig even in kringwinkels of ik nog boeken kan vinden om bij mijn collectie toe te voegen.

Hieronder kan u haar boeken terugvinden.

1 – De vlam van de hartstocht

De vlam van de hartstocht (The Wolf and the Dove) werd gepubliceerd in 1974.

De vlam van de hartstocht speelt in de woelige tijden van de Normandische inval in Engeland.
Het slot Darkenwald wordt met veel wapengekletter en bruut geweld ingenomen; de beeldschone Saksische jonkvrouw Aislinn en haar moeder worden verkracht en haar vader wordt op beestachtige wijze vermoord. Maar Aislinn is hartstochtelijk verliefd op Wulfgar, de aanvoerder van de woestelingen. 
Mag zij van hem houden en kan zij verder leven zonder deze man, die haar zo vernedert?

2 – Shanna

Shanna werd gepubliceerd in 1977.

Shanna, de beeldschone en temperamentvolle dochter van een Caribische grootgrondbezitter, wordt door haar strenge, zeer autoritaire vader voor een moeilijke keus gesteld: vóór haar eenentwintigste zal zij getrouwd zijn, òf hij kiest zelf een echtgenoot voor haar. Ten einde raad reist Shanna naar Engeland, naar Londen, om een man te zoeken. Zij vindt die in Ruark Beauchamp, een terdoodveroordeelde, die in de gevangenis op de voltrekking van het - ten onrechte - over hem uitgesproken doodvonnis wacht. Ruark stemt toe in een schijnhuwelijk met Shanna, waardoor hij, naar de Engelse wet, zijn lot kan ontgaan, en Shanna aan de uitdrukkelijke eis van haar vader, althans op papier, zal hebben voldaan. Voorwaarde is echter dat zij één nacht met hem zal doorbrengen! Het huwelijk wordt inderdaad voltrokken, maar voordat Ruark de genoegens van de huwelijksnacht kan smaken worden zij van elkaar gescheiden. Enige tijd later verschijnt Ralston, de opzichter van Shanna's vaders plantages, in Engeland, met de opdracht om gevangenen vrij te kopen, die als slaven op de plantages kunnen werken. Shanna reist met hem terug naar het exotische paradijs in West-Indië, waar haar vader de scepter zwaait. Met geen mogelijkheid kan zij vermoeden dat onder de slaven die onder in het schip zijn opgesloten zich ook haar echtgenoot, Ruark Beauchamp, bevindt. Na aankomst op haar vaders eiland wordt Shanna dan ook geconfronteerd met turbulente ontwikkelingen.

3 – Als stof op de wind

Als stof op de wind (Ashes in the wind) werd gepubliceerd in 1979.

In deze roman laaien de vlammen van de hartstocht hoog op, een hartstocht die wordt verdiept door de onophoudelijke botsing tussen de sterke wil van de twee centrale karakters. Alaina MacGaren, de schaamteloze schoonheid, in weelde opgevoed op een plantage, wier nietsontziende, tomeloze overmoed door niemand te stuiten was... tot ze de enige man ontmoette in wiens beschermende armen ze reddeloos verloren was. Cole Latimer, de rijzige, kaarsrechte Yankee chirurg die Alaina redt en die keer op keer door haar wordt bedrogen. Cole Latimer, de man die nooit de nacht zal vergeten dat zijn lichaam en ziel werden verleid door een beeldschone vrouw, gehuld in mysteriën.

4 – Als rozen weer bloeien

Als rozen weer bloeien (A rose in winter) werd gepubliceerd in 1981.

Erienne Fleming bezit een zeldzame schoonheid. Haar stralende ogen, haar sensuele mond en haar weelderige vormen verzekeren haar van de unanieme bewondering van alle mannen die haar pad kruisen. Ze leidt een onafhankelijk, zorgeloos leventje, totdat haar drankzuchtige, aan lager wal geraakte vader zijn speelschulden niet langer kan betalen en gedwongen is zijn dochter bij opbod te verkopen.
Zo eindigt haar onbekommerde en ongebonden bestaan van de ene dag op de andere. Ze wordt lady Saxon, kasteelvrouwe van een uitgestrekt landgoed en gemalin van een man wiens altijd achter een masker schuilgaande gelaat angst en medelijden opwekt. Doch Erienne merkt al gauw dat haar geheimzinnige echtgenoot uitblinkt in edelmoedigheid en ondanks haar felle verzet tegen dit gedwongen huwelijk raakt zij in de ban van zijn charme. Ze vat een genegenheid voor hem op die in luttele maanden uitgroeit tot een diepgewortelde liefde. Toch vindt zij nergens rust, want in haar herinnering keert steeds weer Christopher Seton terug, een exotische vreemdeling met een bijzonder knap voorkomen, die haar vader eens van vals spel beschuldigde, haar broer tijdens een duel verwondde maar die desalniettemin een onuitwisbare indruk op haar maakte. Erienne's hart wordt verscheurd door de liefde voor haar wettige echtgenoot en de ongekende hartstochten die een vreemdeling in haar wakker riep. Haar leven wordt een kwelling, totdat haar echtgenoot bij een jacht op brandstichters gewond raakt en zij het geheim ontdekt dat hij zo lang voor haar verborgen heeft weten te houden.

5 – Als een flonkeling in de nacht

Als een fonkeling in de nacht (Come love a stranger) werd gepubliceerd in 1984.

Maart 1833, Mississippi. 
Ashton Wingate kon zijn blik niet afwenden van de beeldschone, bewusteloze vrouw. Zij leek sprekend op Lierin, zijn jonge bruid. Maar dat kon niet mogelijk zijn. Lierin was drie jaar geleden verdronken in de woeste golven van de rivier de Mississippi. Ashtons geduld wordt zwaar op de proef gesteld. Maar als de geheimzinnige vrouw eindelijk haar ogen opent kan zij zich niets meer herinneren, niet hoe ze heet en niet waar ze vandaan komt. Angstig en verward zoekt zij bescherming bij de aantrekkelijke Ashton die beweert haar echtgenoot te zijn - bescherming tegen een andere man, de norse Malcolm Sinclair. Ook hij claimt haar, en wel als zijn verdwenen bruid Lenore, en eist hardvochtig al zijn echtelijke rechten op. Een folterende twijfel maakt zich van Lierin/Lenore meester als zij moet kiezen tussen deze twee mannen, mannen die om haar vechten als leeuwen om hun prooi.

6 – Als verlangen liefde wordt

Als verlangen liefde wordt (So worthy my love) werd gepubliceerd in 1989.

Engeland, 1585. 
Op een stormachtige nacht wordt de jonge, beeldschone Elise Madselin Radborne ontvoerd door de handlangers van Maxim Seymour, markies van Bradbury en aartsvijand van Elises familie. Maxims bedienden blijken echter per ongeluk de verkeerde vrouw te hebben meegenomen.
De markies weet niet wat hij met zijn gevangene aan moet. Ze zouden gezworen vijanden moeten zijn en maken voortdurend ruzie, maar onder de oppervlakte smeult een passie en aantrekkingskracht die steeds moeilijker te ontkennen valt. Dan wordt Elise opnieuw gekidnapt en dreigt Maxim haar kwijt te raken. Hij beseft dat hij hartstochtelijk verliefd is geworden op deze temperamentvolle schone met haar saffierblauwe ogen en haren met de kleur van kersenhout en zet alles op alles om haar leven te redden.

7 – Voor eeuwig in jouw armen

Voor eeuwig in jouw armen (Forever in your embrace) werd gepubliceerd in 1992.

Rusland 1620. 
In een wereld van pracht en praal vechten de beeldschone Russische gravin Synnovea Zenkovna en de Engelse avonturier Tyrone Rycroft tegen hun ontembare hartstocht. De dappere kolonel zet zijn leven op het spel om de eigenzinnige edelvrouwe uit handen van struikrovers te redden. Maar de lieftallige Synnovea beloont zijn moed met verraad: zij verstrikt hem in een zijden web van verleiding om aan een huwelijk met een stokoude vorst te ontsnappen. En Tyrone, volledig in de ban van Synnovea's charmes, loopt met open ogen in de val die zijn vurige verleidster voor hem heeft opgezet. Als Tyrone de waarheid ontdekt, is hij verbitterd tot in het diepst van zijn ziel. Woedend zweert hij niets meer met Synnovea te maken te willen hebben. Maar tot Tyrones grote ergernis dwingt de tsaar hem de mooie Synnovea tot zijn wettige echtgenote te nemen. En Synnovea, gevangen in het vuur van ongekende hartstocht dat Tyrone in haar heeft opgewekt, is radeloos. Radeloos omdat ze beseft dat ze in haar eigen val is gelopen en de liefde van de minnaar uit haar dromen heeft verspeeld.

8 – Getekend door liefde

Getekend door liefde (Petals on the river) werd gepubliceerd in 1997.

Virginia, 1747. 
Shemaine O'Hearn is de verloofde van een begerenswaardige markies, en de dochter van één van de rijkste mannen van Engeland. Ze lijkt verzekerd van een gelukkige toekomst. Maar het uitgesproken knappe, zelfverzekerde meisje heeft machtige vijanden gemaakt - vijanden die haar willen laten verdwijnen. En daar hebben ze veel voor over. Na vals te zijn beschuldigd van diefstal, bevindt Shemaine zich nu in ketens geboeid op een overvol gevangenenschip op weg naar Virginia, Amerika. Daar zal ze verkocht worden aan de hoogste bieder. Gage Thornton is meteen onder de indruk als hij Shemaine op de kade ziet staan. Getroffen door haar schoonheid en lieftalligheid, koopt hij haar als kindermeisje voor zijn zoontje, dat al snel gehecht raakt aan de vrolijke jonge vrouw. Shemaine kan haar groeiende passie voor de liefdevolle, aantrekkelijke Gage niet lang onderdrukken - en hij op zijn beurt verlangt naar haar op een manier die hij niet voor mogelijk had gehouden na het tragische verlies van zijn eerste vrouw. Als Shemaine en Gage in elkaars armen het geluk weer leren kennen, wordt hun liefde uit onverwachte hoek bedreigd: van over de oceaan duikt een donkere schaduw uit het verleden op, die hun nieuwe leven en liefde in gevaar brengt.

9 – Een zee van verlangen

Een zee van verlangen (The reluctant suitor) werd gepubliceerd in 2002.

Adriana heeft altijd al geweten dat zij door haar aristocratische ouders is uitgehuwelijkt aan de zoon van goede vrienden. En zij weet ook dat hij, Colton, het daar helemaal niet mee eens is. Liever dan te trouwen met een mager scharminkel dat hij niet eens zelf heeft uitgekozen, trekt Colton ten strijde tegen het leger van Napoleon. Dat was zestien jaar geleden. Nu is Colton, de charmante legerofficier, teruggekeerd uit de oorlog - en gelooft hij zijn ogen niet. Die kleine Adriana van vroeger is een beeldschone jonkvrouw geworden. Alle mannen aan het Engelse hof begeren haar, alle vrouwen benijden haar. De temperamentvolle Adriana zelf is erg benieuwd naar de man die haar ooit durfde af te wijzen.

10 – Voor altijd in mijn hart

Voor altijd in mijn hart (Everlasting) werd gepubliceerd in 2007.

Raven Seabern, een grote zwartharige Schot met indringende blauwe ogen, is een afgezant van koning David van Schotland, en totaal anders dan alle mannen die de beeldschone Abrielle ooit heeft ontmoet. Vol overgave danst ze in zijn armen tijdens een koninklijk banket. Helaas kan hun liefde nooit werkelijkheid worden, want Abrielle is verloofd met een monster. Of zal het vuur dat die nacht in hun harten ontbrandt juist hoger oplaaien?

1 – Waarheen de storm ons voert (Birmingham serie)

Waarheen de storm ons voert (The flame and the flower) werd gepubliceerd in 1972.

Omstreeks het jaar 1800 - een periode rijk aan beroeringen en veranderingen - ontwikkelt zich de meeslepende romance tussen Heather Simmons en kapitein Brandon Birmingham. Het 18-jarige weesmeisje Heather Simmons woont bij haar tirannieke tante. Zij wordt als een soort Assepoester behandeld, wat haar grote schoonheid echter niet kan verhullen. Op zekere dag neemt een zich zeer vriendelijk voordoende oom Heather mee naar Londen; zogenaamd om voor haar een betrekking te zoeken bij het onderwijs. Zijn werkelijke bedoelingen zijn heel wat minder eerbaar. Bij zijn pogingen Heather aan te randen, verdedigt het meisje zich met een mes, waardoor hij gewond raakt. Ze raakt in paniek en rent blindelings de straat op. Daar passeren juist een paar matrozen op zoek naar vrouwelijk gezelschap voor hun kapitein, Brandon Birmingham. De ontmoeting tussen beiden kan niet gekenschetst worden als liefde op het eerste gezicht. Integendeel! Brandon neemt haar mee op zijn zeereis en langzamerhand ontstaat er een hartstochtelijke liefde tussen hen, die echter niet wordt uitgesproken.

2 – De storm in haar hart (Birmingham serie)

De storm in haar hart (A season beyond a kiss) werd gepubliceerd in 2000.

South Carolina, 1803. 
Haar huwelijk met de knappe Jeff Birmingham is het begin van een nieuwe periode in het leven van Raelynn Barrett. In de warme, sterke omarming van Jeff heeft de Engelse Raelynn het verdriet om haar familie achter zich kunnen laten. Maar haar geluk wordt verstoord wanneer ze roddels hoort over haar echtgenoot. De onweerstaanbare Jeff zou een meisje zwanger hebben gemaakt en geweigerd hebben het kind te erkennen. Jeff ontkent in alle toonaarden, maar Raelynn weet niet meer of ze haar man nog wel kan vertrouwen. Juist als hun ongeremde passie weer oplaait, ziet de zwangere Raelynn haar echtgenoot over het dode lichaam van het meisje gebogen staan, met het moordwapen in zijn hand. Jeff is de wanhoop nabij. Hij weet dat hij onschuldig is en zet alles op alles om zijn grote liefde terug te winnen. Maar inmiddels is hij niet de enige die zijn zinnen op de betoverende Raelynn heeft gezet.

3 – Het eeuwige vuur (Birmingham serie)

Het eeuwige vuur (The elusive flame) werd gepubliceerd in 1998.

Londen 1825. 
Als haar dierbare voogd onverwachts sterft, wordt Cerynise Kendall door de zoon des huizes Alistair op straat gezet. Aangeslagen en berooid besluit de jonge Cerynise terug te keren naar haar geboorteland Amerika. Tot haar grote opluchting blijkt in de haven het schip te liggen van een oude jeugdvriend, kapitein Beauregard Birmingham. Cerynise beseft dat hij de enige is die haar toekomst aan de andere kant van de oceaan kan veiligstellen en klampt zich aan hem vast. Beauregard is niet blij met zijn onvoorziene gast, die bovendien geen rooie cent heeft. Maar hij moet toegeven dat hij zeer gecharmeerd is van deze sensuele, mooie vrouw. Onder zijn stoere, harder uiterlijk, klopt een hart zo groot en wild als de Atlantische Oceaan. Als Alistair - om persoonlijk bejag - Cerynise komt opeisen en dreigt het schip niet uit te laten varen als hij haar niet meekrijgt, kan Beau maar één ding doen: hij biedt Cerynise een huwelijk aan. Maar nóg wordt het geen rustige overtocht. Ziedende stormen teisteren het schip en de woedende Alistair weet niet van wijken. Maar bovenal is Cerynise ervan overtuigd dat Beau's oneindige liefde voor de zee geen ruimte laat voor vurige, passionele hartstocht.

Mijn boeken reviews kan u ➡ HIER ⬅ terugvinden.
Las jij ooit een romantische historische roman?
Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Kathleen Woodiwiss – Historische Romans.

 1. Tania

  mei 14, 2022 at 7:26am

  Ik kende haar nog niet. Ik lees persoonlijk graag romantische boeken maar die zich nu afspelen

 2. Fallon

  mei 11, 2022 at 11:39am

  “Als een fonkeling in de nacht” zou ik weleens willen lezen! Met een e-book is dat zo handig. Heb daarnaast ook een Kobo abbonnement.

 3. Amina - Imfeelinggood.nl

  mei 9, 2022 at 11:45pm

  Jaaaa, ik heb in m’n 20’s (wat voel ik me nu oud, hahahaa) dit soort boeken gelezen. Heerlijk! Ik vind het zo tof voor deze schrijfster dat haar boeken na zoveel jaar weer hot zijn. Dat je boeken ineens weer een borst krijgen na 50 jaar. Love it! De verhaallijn klinkt heerlijk. Is het taalgebruik wel een beetje opgepimpt na al die jaren?

 4. Linda Meester

  mei 9, 2022 at 2:36pm

  Ik lees wel graag historische jeugdromans, anders niet

 5. Deborah

  mei 8, 2022 at 9:52am

  Het leek mij niet netjes om direct met een nee te antwoorden… Maar toch doe ik het: Nee, deze boeken zijn niet aan mij besteed. Deze zijn mij te vluchtig. Ik zou mij vreselijk gaan storen aan, zoals je zelf al zegt: het kinderachtige, koppige en soms eigenwijze gedrag van de dames in kwestie. Ik kan mij voorstellen dat heel veel lezers dit juist wel fantastisch leesvoer vinden. Het lijkt mij nl heel simpel en makkelijk weg te lezen. Net zoiets als vermakelijke tv. Ideaal voor op vakantie of het strand.
  Er zijn te veel fijne en mooie en spannende boeken en te weinig tijd om alles te lezen. Dus deze laat ik daarom liever links liggen.
  Je hebt er wel een mooi overzichtelijk blog van gemaakt. Leuk voor de liefhebbers van Kathleen Woodiwiss.

 6. frederique

  mei 7, 2022 at 7:15am

  Oh nee, daar houd ik helemaal niet van. Als filmliefhebber laat ik meestal ook romantische historische films liggen. Ik weet niet wat het is, geef mij toch maar iets dat zich in deze tijd afspeelt.

 7. Linda schrijft ' t op

  mei 6, 2022 at 2:42pm

  Ik ken de schrijfster niet maar het lijkt mij een fijn romantisch boek die je makkelijk mee kan nemen op vakantie

 8. Nicole Orriëns

  mei 6, 2022 at 12:00pm

  De Vlam van de hartstocht is mijn favoriet en heb ik zelfs meerdere keren gelezen ; ) Ik voel de vlam van de hartstochtom hem nu nog een keer te lezen ontvlammen.

 9. Nicole Orriëns

  mei 6, 2022 at 11:59am

  Oh geweldig dit! Ik ken Kathleen Woodiwiss wel, en heb volgens mij wel zo’n beetje al haar boeken gelezen. Er staan er zelfs twee in mijn boekenkast.

  Als je haar leuk vind, dan kun je Judith McNaught vast ook waarderen!

Bedankt voor je interesse! Reageren? Dat kan je hieronder. Alvast nog een fijne dag!